Informácie pre materské, základné školy a rodičov detí 

 

 

HEČKO - ŠK TEMPO s. r. o. je aj v tomto školskom roku pripravená zorganizovať pre kolektívy detí ZŠ a MŠ výcviky plávania, korčuľovania, gymnastiky, ako aj turisticko-prírodovedné vychádzky so zameraním na environmentálnu problematiku. Na jednotlivé aktivity by boli deti vozené autobusom. V cene je zahrnuté aj poistenie detí a diplom. 

Jednotlivé aktivity by prebiehali pod vedením PaedDr.Juraja Hečka.

Samozrejme, že rešpektujeme momentálnu situáciu, ako aj nariadenia MŠ SR a MZ SR.

Športové aktivity by mohli prebehnúť v čase október až december 2021 a január až jún 2022, vždy len dopoludnia.

Máme záujem, aby športové aktivity boli realizované k spokojnosti detí, rodičov, pedagogických pracovníkov.

Každá z prihlásených ZŠ, MŠ, pred športovou akciou by obdržala pre rodičov prihlášky, s konkrétnymi podmienkami realizácie športovej aktivity, respektíve vychádzky.

 

 
TOPlist

TOPlist