Výcvik korčuľovania
bude prebiehať v dopoľudňajších hodinách na zimnom štadióneVladimíra Dzurilu, Ružinovská cesta Bratislava, v popoľudňajších hodinách pre deti základných škôl na zimnom štadióne, nákupného centra Hypernova – Avion, Ivánska cesta v Bratislave.
Cieľom výcviku je zvládnutie rovnováhy pri chôdzi, v pohybe, jazda vpred, vzad, zmena smeru, zastavenie ako aj zdokonalenie techniky korčuľovania.
Výcviky budú prebiehať v skupinách pod vedením inštruktorov, v rozsahu 10 hodín /45 min. výcviková hodina/, resp. 7 hodín /60 minút výcviková hodina/.
Výcviky budú prebiehať v mesiacoch október, november, december 2018, január, február, marec 2019.TOPlist

TOPlist