Výcvik korčuľovania
bude prebiehať v dopoľudňajších hodinách na ZŠ Vladimíra Dzurillu, Ružinovská cesta, Bratislava. 
Cieľom výcviku je zvládnutie rovnováhy pri chôdzi, v pohybe, jazda vpred, vzad, zmena smeru, zastavenie ako aj zdokonalenie techniky korčuľovania. Deti budú rozdelené do skupín podľa pohybovej úrovne.
Dĺžka výcvikov 8 hodín (1 hod. 45 min.), vycviky budú prebiehať v mesiacoch október - december 2021, január - marec 2022, vždy doploludnia.  
Cena výcvikov s dopravou 46-48 € s DPH, bez dopravy 30 € s DPH.
 
 TOPlist

TOPlist