O nás

Máme 31 ročnú tradíciu s organizovaním športových výcvikov pre kolektívy materských a základných škôl, sme nositeľmi ochrannej známky Úradu priemyselného vlastníctva SR a ako prví sme začali s organizovním športových výcvikov kolektívov materských a základných škôl.
Športovanie detí patrí k najprirodzenejším prostriedkom ich zdravého telesného a duševného rozvoja a od začiatku našej činnosti máme záujem prispieť k väčšej športovej gramotnosti detí, ako aj k posilneniu zdravia a rozšíreniu vedomostí o prírode.
V minulom školskom roku sa nám podarilo úspešne zorganizovať turisticko-prírodovedné výchádzky. 
Pri svojej činnosti dbáme na výber vhodných a bezpečných športovísk, výber vhodných metód a pomôcok, dbáme na vytvorení hravého prostredia, v ktorom bude dieťa vedené k pozornosti a sústredeniu, dbáme o dosiahnutie pohybového cieľa tak, aby do záveru športového výcviku väčšina detí zvládla, resp. si zdokonalila pohybovú činnosť v danom športe, dbáme o minimalizovanie finančného zaťaženia rodičov, naše športové výcviky sú najlacnejšie v Bratislave.TOPlist

TOPlist