Výcvik plávania
bude prebiehať v plavárni Slovnaft a na Pasienkoch, v ktorých hĺbka vody je 80 cm, vhodná najmä pre začiatočníkov, ako aj mierne pokročilých.Výcviky v hlbokej vode považujeme za nevhodné, nakoľko väčšina detí materských škôl, ako aj detí 1. stupňa základných škôl sú neplavci. Pocit dna znižuje stres dieťaťa a zabezpečuje bezpečnosť detí pri výcviku.
Teplota vody je 27-28°C.
Cieľom výcviku je odstránenie strachu pred vodným prostredím, zvládnutie splývania, základov kraula, znaku ako aj zdokonaľovanie už nadobudnutých plaveckých zručností.
Deti podľa pohybovej úrovne budú rozdelené do 4 skupín.
Výcviky v rozsahu 8 hodín/40 min. výcviková hodina/, resp. 7 hodín /45 min. výcviková hodina/, budú prebiehať v termínoch jesenných, od 19.9.2018 a v termínoch jarných, od 1.4.2019.TOPlist

TOPlist