Výcvik plávania
bude prebiehať v plavárni Slovnaft a na Pasienkoch, v ktorých hĺbka vody je 80 cm, vhodná najmä pre začiatočníkov, ako aj mierne pokročilých.Výcviky v hlbokej vode považujeme za nevhodné, nakoľko väčšina detí materských škôl, ako aj detí 1. stupňa základných škôl sú neplavci. Pocit dna znižuje stres dieťaťa a zabezpečuje bezpečnosť detí pri výcviku.
Teplota vody je 27-28°C.
Cieľom výcviku je odstránenie strachu pred vodným prostredím, zvládnutie splývania, základov kraula, znaku ako aj zdokonaľovanie už nadobudnutých plaveckých zručností.
Deti budú rozdelené do skupín podľa pohybovej úrovne.
Dĺžka výcvikov 8 hodín (1 hod. 45 min.), vycviky budú prebiehať v mesiacoch september - november 2021, marec - jún 2022, vždy doploludnia.  
Cena výcvikov s dopravou 46-48 € s DPH, bez dopravy 30 € s DPH.
 TOPlist

TOPlist