Výcvik gymnastiky
bude prebiehať v špecializovanej gymnastickej telocvični na Sokolskej ulici v Bratislave, v mesiaci marec 2021.
Obsahom výcvikov budú základné akrobatické cviky, cvičenia na náradí a s náčiním, pri dodržiavaní vekových zákonitostí a bezpečnosti, cvičenia rovnováhy, kĺbovej pohyblivosti, správneho držania tela.
Pri výcviku sa bude využívať hrazda, kruhy, kladina, rebriny, švédska debna, trampolína, atď.
Cieľom je zlepšenie pohybovej kultúry detí ako predpokladu pre zvládnutie iných športových činností ako aj ďalšej špecializácie v športovej alebo modernej gymnastike.TOPlist

TOPlist