Výcvik gymnastiky
bude prebiehať v špecializovanej gymnastickej telocvični na Sokolskej ulici v Bratislave, v mesiaci marec, apríl 2022.
Obsahom výcvikov budú základné akrobatické cviky, cvičenia na náradí a s náčiním, pri dodržiavaní vekových zákonitostí a bezpečnosti, cvičenia rovnováhy, kĺbovej pohyblivosti, správneho držania tela.
Pri výcviku sa bude využívať hrazda, kruhy, kladina, rebriny, švédska debna, trampolína, atď.
Cieľom je zlepšenie pohybovej kultúry detí ako predpokladu pre zvládnutie iných športových činností ako aj ďalšej špecializácie v športovej alebo modernej gymnastike.
Dĺžka výcvikov 8 hodín (1 hod. 45 min.), vycviky budú prebiehať v mesiacoch marec - apríl 2022, vždy doploludnia.  
Cena výcvikov s dopravou 46-48 € s DPH, bez dopravy 30 € s DPH.

 TOPlist

TOPlist