Turisticko-prírodovedné vychádzky pre MŠ a ZŠ

Ako absolvent FTVŠ a biológie sa okrem telesnej výchovy celoživotne zaujímam o prírodu a jej ochranu.   

V rámci dopoludňajších hodín Vás môžeme s deťmi zaviesť do zaujímavých lokalít v okolí Bratislavy, napr. rezervácia Kopáč, Devínska Kobyla, Zochova chata, Horský park, Železná studnička, resp. Vami navrhnutá lokalita. 

Turisticko-prírodovedné vychádzky je možné chápať ako zážitkové vyučovanie, prispôsobené veku detí.  

Okrem pobytu v prírode prichádzajú deti do styku aj s množstvom pomôcok, ako aj s významom osadzovania vtáčich búdok alebo umiestňovaní hmyzích domčekov. Deti sú tiež oboznamované s environmentálnymi problémami. 

Cena vychýdzok sa pohybuje od 10 do 15€ a môžu prebiehať celoročne.   

 

 

 

 

 

 TOPlist

TOPlist